EURAN VIRTUAL MEETINGS WITH ARTISTS OCTOBER 2022- DECEMBER 2023

EURAN invites you to meet virtually artists of its networks.

In agreement with partner visual artists we propose to organize virtual meetings in the coming days, weeks and months.

 

PURPOSE

The purpose of the meetings is to give you the possibility to acquire artworks as well as art and design products of your choice, by meeting directly with the artists that interest you.

 

ITEMS AVAILABLE FOR PURCHASE DURING THE MEETING

Original artworks of the artist and maybe signed and numbered, as well as open edition prints of his art.

TECHNOLOGY

The technology to use is left at your choice, Skype, Zoom, Google meet for example or any other that you might use in your office or at home. 

 

DURATION OF THE MEETING

30 minutes, or 30+20 minutes with a 10 minutes “coffee brake” in between.

 

COST OF THE MEETING

For information please see the page of each meeting at https://www.stores.euran.eu/book-online

 

PAYMENT OF THE ARTWORKS

The payment of the artworks is done at our company.

PACKAGING AND TRANSPORT

The packaging and transport of the selected during the meetings artworks is done by the artists themselves under their responsibility in cooperation with us, with selected logistics partner companies (like Fedex globally, MTAB in Scandinavia)

 

ARTISTS

The first artists to participate at this project are the visual artists Mr. Thomas Holm from Sweden and Mr. Lino Di Vinci from Italy. Other artists will join soon. We will keep you informed. 

and

LANGUAGES

The meeting languages with Thomas are the Swedish and the English.

YOUR PROPOSED DATE AND TIME OF THE MEETINGS, YOUR PREFERENCES CONCERNING THE ARTWORKS

You are welcome to propose a meeting at the date and time of your convenience. Bookings are open until the end of 2023. We will confirm via email in return.

Please indicate with your proposal the number of artworks that you might acquire, if you prefer originals, signed and numbered prints or open edition reproductions, as well as the price range that you wish to cover. You are also welcome to indicate if you are interested by design products decorated with the artists’ art. 

 

In advance, thank you!

Best regards.

Alexandre Mimoglou

.........................................................

Google översättning på svenska

 

EURAN VIRTUELLA MÖTEN MED KONSTNÄRER OKTOBER 2022– DECEMBER 2023

 

Vi inbjuder dig att virtuellt träffa bildkonstnärer i våra nätverk.

I samförstånd med partnerkonstnärer föreslår vi att anordna virtuella möten under de kommande dagarna, veckorna och månaderna.

 

ÄNDAMÅL

Syftet med mötena är att ge dig möjlighet att förvärva konstverk samt konst- och designprodukter efter eget val, genom att träffa de konstnärer som intresserar dig direkt.

FÖREMÅL SOM FINNS ATT KÖPA UNDER MÖTET

Konstnärens originalkonstverk och kanske signerade och numrerade, samt tryck i öppna upplagor av hans konst.

 

TEKNOLOGI

Tekniken att använda får du välja, Skype, Zoom, Google Meet till exempel eller något annat som du kan använda på ditt kontor eller hemma.

 

MÖTETS LÄNGD

30 minuter, eller 30+20 minuter med 10 minuters ”fika” emellan.

KOSTNAD FÖR MÖTET

Under de nuvarande dagarna av lanseringen av idén är mötena gratis.

 

BETALNING AV KONSTVERKEN

Betalningen av konstverken sker på vårt företag.

 

FÖRPACKNING OCH TRANSPORT

Paketeringen och transporten av de konstverk som valts ut under mötena görs av konstnärerna själva under deras ansvar i samarbete med oss, med utvalda logistikpartnerföretag (som Fedex globalt, MTAB i Skandinavien).

 

KONSTNÄRER

Den första konstnären att delta i detta projekt är den svenske målaren Thomas Holm. Andra artister ansluter snart. Vi håller dig informerad.

SPRÅK

Mötesspråken med Thomas är svenska och engelska.

 

DITT FÖRESLAGNA DATUM OCH TID FÖR MÖTEN, DINA ÖVERVÄGNINGAR ANGÅENDE KONSTVERKEN

Du är välkommen att föreslå ett möte när det passar dig. Bokningar är öppna till slutet av 2023. Vi kommer att bekräfta via e-post i retur. Vi kan också ringa dig om du vill.

Vänligen ange i ditt förslag hur många konstverk du kan förvärva, om du föredrar original, signerade och numrerade tryck eller reproduktioner i öppna upplagor, samt vilken prisklass du vill täcka. Du är också välkommen att ange om du är intresserad av designprodukter dekorerade med konstnärernas konst.

 

På förhand, tack!

Vänliga hälsningar.

Alexandre Mimoglou